image_01

Kancelaria oferuje możliwość odbycia praktyk studentom wydziałów prawa, jak również możliwość odbycia aplikacji radcowskiej, w tym objęcia patronatem. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego tytułem „rekrutacja” na adres:

kancelaria@hanlex.pl

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 roku, poz 1182 – tj).