Oferujemy usługi z zakresu m.in.:

Przygotowujemy testamenty, które zgodnie z indywidualnym życzeniem klienta mogą zawierać zapisy, polecenia czy też zapisy windykacyjne, doradzamy w przedmiocie przesłanek i możliwości wydziedziczenia spadkobierców ustawowych.
Zajmujemy się regulacją stanu prawnego nieruchomości, pomagamy w komplementowaniu potrzebnej dokumentacji.
Reprezentujemy klientów jako ich pełnomocnicy min.: w sprawach o nabycie spadku, dział spadku, uwłaszczenie, zasiedzenie.
Współpracujemy z kancelarią notarialną, biurem geodezyjnym, architektami, rzeczoznawcami majątkowymi.

W ramach prawa rodzinnego Kancelaria świadczy na rzecz swoich klientów szeroki wachlarz usług począwszy na udzielaniu porad prawnych, a skończywszy na reprezentacji Klientów na każdym etapie postępowania w szczególności zajmujemy się:
– Rozwodami i Separacjami,
– Sprawami alimentacyjnymi na rzecz dziecka i małżonka,
– Podział majątku dorobkowego w tym ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek odrębny

Kancelaria świadczy usługi na rzecz pracowników i pracodawców, zajmuje się min:
– Bieżącym doradztwem prawnym,
– Przygotowaniem i opiniowaniem umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
– Reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu prawa pracy przed Sądami Pracy we wszystkich instancjach,
– Reprezentowanie klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych na wszystkich etapach postępowania.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego z uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa budowlanego, przepisów dotyczących nieruchomości.
Reprezentujemy klientów jako ich pełnomocnicy przed organami administracji publicznej oraz Sądami Administracyjnymi we wszystkich instancjach.

Kancelaria celem wyegzekwowania należnych klientom kancelarii wierzytelności w ramach swoich usług zapewnia:
– Prowadzenie postępowania zmierzającą do pozasądowego odzyskania należności;
– Reprezentację w postępowaniu przed Sądami powszechnymi reprezentację w postępowaniu sądowym;
– Reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym;

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem klientów w sprawach dotyczących min:
– odszkodowania za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC,
– wypadkami przy pracy,
– odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
– zalanie mieszkania;
– pożaru lub kradzieży
– wypadku na budowie
na etapie przed sądowym, przed odpowiednimi roszczeniami finansowymi jak i reprezentujemy Klientów w postępowaniu Sądowym.